Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Podpora exportu

Financie a hospodárstvo

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa podpory exportéra poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

Bližšie informácie k tejto téme ponúka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v  sekcii Podpora exportu.

Dátum poslednej zmeny: 20. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 2. 2017