Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárstvo

Financie a hospodárstvo

Pôdohospodárstvo je významným odvetvím hospodárstva, ktoré si zaslúži osobitnú pozornosť.

Medzi agendami týkajúcimi sa pôdohospodárstva nájdete najmä užitočné adresy týkajúce sa tohoto odvetvia.

Okrem toho nájdete v samostatných agendách informácie o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín, ako aj o ekologickej pôdohospodárskej výrobe. Samostatná agenda je tiež venovaná hygienickým požiadavkám na priamy predaj a dodávanie malých množstiev produktov živočíšneho pôvodu prvovýrobcami.

 

Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 28. 3. 2013

Lokalita

  • Slovensko