Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona

Podnikanie

Všetky potrebné informácie o oznamovaní zmien podľa živnostenského registra nájdete na tomu venovanej stránke Ministerstva vnútra SR...

Dátum poslednej zmeny: 13. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2018