Ústredný portál verejnej správy

Obrana a bezpečnosť

Odpovede na otázky spojené s armádou, políciou a civilnou ochranou.

Medzi agendami týkajúcimi sa obrany a bezpečnosti nájdete odborné informácie o brannej povinnosti a úlohách a kompetenciách polície.

Samostatná agenda je venovaná civilnej ochrane s dôrazom na povodne a požiare.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2016
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko