Ústredný portál verejnej správy

Niektoré významné inštitúcie na úseku hospodárstva

Financie a hospodárstvo

V určitých oblastiach pôsobia na trhu popri podnikateľoch aj inštitúcie štátu, ktoré majú najmä kontrolnú a regulačnú pôsobnosť.

Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2016
Dátum zverejnenia: 6. 5. 2016

Lokalita

  • Slovensko