Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nemocenské poistenie

Financie a hospodárstvo

Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva.

Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky:

  • nemocenské,

  • materské,

  • ošetrovné,

  • vyrovnávacia dávka.

Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2013
Dátum zverejnenia: 5. 6. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko