Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nemocenské dávky

Financie a hospodárstvo

Medzi nemocenské dávky patria: nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.

Dátum poslednej zmeny: 17. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 11. 4. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko