Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Minimálne mzdové nároky

Zamestnanie

Sadzby minimálnych mzdových nárokov garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác. Minimálne mzdové nároky sa uplatňujú len v prípade, ak podmienky odmeňovania zamestnancov nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 120 Zákonníka práce).

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti .

Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest.

Príloha č. 1 k Zákonníku práce (.PDF)

Úprava sadzieb

Sadzby minimálnych mzdových nárokov sa automaticky zvyšujú pri zvýšení sumy minimálnej mzdy. Zhoda je aj v:  

Sadzby od 1. januára 2020

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy

  • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
  • v eurách za mesiac (mesačné sadzby) pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času sú od 1. januára 2020 nasledovné:

Stupeň náročnosti prac. miesta

Koeficient minimálnej mzdy

Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas  

Mesačné sadzby v eurách

   

40 hodín týždenne

38,75 hodiny týždenne

37,5 hodiny týždenne

 

1

1,0

3,3330

3,4405

3,5552

580,00

2

1,2

3,9996

4,1286

4,2662

696,00

3

1,4

4,6662

4,8167

4,9773

812,00

4

1,6

5,3328

5,5048

5,6883

928,00

5

1,8

5,9994

6,1929

6,3994

1044,00

6

2,0

6,6660

6,8810

7,1104

1160,00

Sadzby v roku 2019

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy

  • v eurách za hodinu pre najčastejšie uplatňované dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca (40 hodín, 38,75 hodiny a 37,5 hodiny) a
  • v eurách za mesiac pre zamestnanca pracujúceho v ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý v mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času boli v roku 2019: nasledovné:

Stupeň náročnosti prac. miesta

Koeficient minimálnej mzdy

Hodinové sadzby v € pre ustanovený pracovný čas  

Mesačné sadzby v eurách

   

40 hodín týždenne

38,75 hodiny týždenne

37,5 hodiny týždenne

 

1

1,0

2,9890

3,0854

3,1883

520,00

2

1,2

3,5868

3,7025

3,8259

624,00

3

1,4

4,1846

4,3196

4,4636

728,00

4

1,6

4,7824

4,9367

5,1012

832,00

5

1,8

5,3802

5,5538

5,7389

936,00

6

2,0

5,9780

6,1708

6,3765

1040,00

 

Legislatíva

  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa  ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 2. 2017