Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne dedičstvo (ochrana pamiatok, knižnice, múzeá, galérie, nehmotné kultúrne dedičstvo)

Kultúra

Ministerstvo kultúry SR v zmysle svojej pôsobnosti zabezpečuje ochranu, obnovu, reštaurovanie, využívanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva najmä na úseku starostlivosti o pamiatkový fond, zbierkové fondy múzeí a galérií, knižničné fondy.

Viac...

Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko