Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Jednotné kontaktné miesto v Slovenskej republike

Podnikanie

Na Jednotnom kontaktnom mieste (JKM) môžete napríklad ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne, oznámiť zmeny v živnostenskom podnikaní, či oznámiť ukončenie živnostenského podnikania.

Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko