Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania

Jednotné kontaktné miesto v Slovenskej republike

Podnikanie

Na Jednotnom kontaktnom mieste (JKM) môžete napríklad ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne, oznámiť zmeny v živnostenskom podnikaní, či oznámiť ukončenie živnostenského podnikania.

Jednotné kontaktné miesto (JKM) vzniklo na základe Smernice o službách na vnútornom trhu a jeho cieľom je uľahčiť začiatok podnikania v službách na Slovensku. JKM existujú vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť s názvom EUGO Network

Okrem elektronického JKM, ktoré funguje na portáli ÚPVS bolo na Slovensku zriadených aj 49 fyzických JKM, ktorými sú všetky okresné (živnostenské) úrady. Tieto JKM poskytujú informácie súvisiace so začiatkom podnikania a umožňujú ohlásiť podnikanie.

Chcem začať podnikať (usadiť sa) v SR

Keď začínate podnikať, je potrebné prihlásiť sa na daňový úrad, do zdravotnej poisťovne a hlavne v prípade právnickej osoby aj do obchodného registra. Všetky tieto prihlásenia za vás urobí JKM spolu s ohlásením začiatku podnikania. Ohlásiť podnikanie môžete osobne na JKM, alebo elektronicky cez ÚPVS

Elektronický formulár JKM pre služby, ktoré sú živnosti

Elektronický formulár JKM pre služby, ktoré nie sú živnosti

Prostredníctvom JKM je možné ohlásiť len niektoré služby. Zoznam služieb, ktoré môžu byť ohlásené cez JKM nájdete tu.

Viac informácií o živnostenskom podnikaní nájdete tu alebo tu a informácie o podnikaní podľa osobitných predpisov nájdete tu

Chcem cezhranične (dočasne) poskytnúť službu v SR

Ak už podnikáte v niektorej z krajín EÚ/EHP, môžete na území SR poskytnúť svoje služby jednorazovo a náhodne aj bez toho, aby ste sa tu museli usadiť, a to v režime cezhraničného (dočasného) poskytovania služieb. Takýto cezhraničný poskytovateľ služieb má oznamovaciu povinnosť.

Elektronické oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb

Chcem ukončiť živnostenské podnikanie v SR

Ak ste sa rozhodli ukončiť svoje živnostenské podnikanie, môžete tak urobiť osobne na JKM alebo elektronicky cez ÚPVS. Viac informácií o tom, ako ukončiť živnostenské podnikanie nájdete tu.

Chcem vykonávať regulovanú činnosť v SR

Pre výkon niektorých povolaní v SR je potrebná aj odborná kvalifikácia. Ak ste ju získali v zahraničí a  svoje povolanie chcete vykonávať na území SR, musíte požiadať Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o uznanie tejto odbornej kvalifikácie. Viac informácií nájdete stránke Strediska.

Informácie o daniach

Základné informácie o daňových povinnostiach podnikateľa nájdete na stránke Finančnej správy SR, alebo v tomto článku na ÚPVS.

Chcem podnikať v zahraničí

Hľadáte nové príležitosti a chceli by ste začať podnikať v zahraničí? V rámci členských štátov EÚ/EHP vznikla sieť jednotných kontaktných miest, ktoré vám pomôžu začať podnikať v zahraničí.

Pomoc a podpora pre používateľov JKM

Tel. informačné linky

Technická podpora

 

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko