Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Hospodárenie štátu a štátny rozpočet

Financie a hospodárstvo

Verejný rozpočet, štátny rozpočet, NKÚ, vládny audit a cenová kontrola.

Verejný rozpočet, štátny rozpočet, NKÚ, Úrad vládneho auditu.

Medzi agendami týkajúcimi sa hospodárenia štátu nájdete odborné informácie o verejnom rozpočte, jeho osobitnom druhu - štátnom rozpočte, ale aj informácie týkajúce sa Najvyššieho kontrolného úradu (vrátane jeho postavenia,  pôsobnosti a organizácie). Osobitná agenda sa venuje vládnemu auditu a cenovej kontrole vykonávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Úradom vládneho auditu.

Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2017

Lokalita

  • Slovensko