Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
office@health.gov.sk

Európska lieková agentúra (EMA)

Zdravie

Európska lieková agentúra (EMA) zaisťuje vedecké hodnotenie, dohľad a kontrolu nad bezpečnosťou liekov na humánne a veterinárne použitie v EÚ.

Európska lieková agentúra (EMA), ktorá v súčasnosti sídli v Londýne, sa má v súvislosti s brexitom presťahovať v roku 2019 do nového sídla. O novom sídle agentúry rozhodnú politickí lídri členských krajín EÚ v novembri 2017. Predseda vlády SR Robert Fico oficiálne oznámil kandidatúru Slovenskej republiky dňa 29. apríla 2017.

Do 31. júla 2017 mali všetky kandidujúce členské štáty možnosť predložiť svoju ponuku na presídlenie EMA. Slovenská republika opätovne potvrdila svoj zámer a predložila podrobnú ponuku, ktorá preukázala našu pripravenosť presídliť EMA do Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke kandidatúry Slovenskej republiky na presídleniie Európskej liekovej agentúry (EMA).

Dátum poslednej zmeny: 1. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 1. 8. 2017

Súvisiace inštitúcie: