Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Elektronické služby registra adries

Občan a štát

V júli 2015 sprístupnilo ministerstvo vnútra na svojom a na ústrednom portáli elektronické služby registra adries. Ak vlastníte občiansky preukaz s čipom alebo príslušný doklad vydaný cudzincovi, môžete získať údaje o adresách, datasetoch alebo tiež pripomienkovať kvalitu údajov v registri, pričom vaše návrhy posúdi správca registra.

Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2017

Lokalita

  • Slovensko