Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Doklady a evidencia

Občan a štát

Občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovné doklady, register trestov, zbrojný preukaz, matrika.

Medzi agendami týkajúcimi sa dokladov a evidencie  nájdete odborné informácie o tom, ako vybaviť občiansky alebo zbrojný preukaz, za akých okolností je možné získať vodičský preukaz spolu s informáciami o tom, aké povinnosti má držiteľ vodičského preukazu. Tak isto tu nájdete informácie o registri trestov. Každému, komu sa narodí dieťa, chce uzavrieť manželstvo alebo komu, žiaľ, niekto blízky zomrie, sa istotne zídu informácie o matrike.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR.

 

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2013

Lokalita

  • Slovensko