Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Daň z príjmov fyzickej osoby

Financie a hospodárstvo

Daňovníkmi tejto dane sú fyzické osoby. Daň upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko