Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Daň z príjmov

Financie a hospodárstvo

Rozlišujeme daň fyzických osôb a daň právnických osôb. Mnohé ustanovenia platia pre obe dane spoločne.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko