Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Dopravný úrad

Civilné letectvo

Cestovanie a doprava

Letová spôsobilosť, prevádzka lietadiel, licencovanie leteckého personálu, letecké navigačné služby, letiská a stavby v ochranných pásmach, bezpečnostná ochrana civilného letectva

Dátum poslednej zmeny: 7. 2. 2022
Dátum zverejnenia: 18. 9. 2015

Lokalita

  • Slovensko