Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Chov hospodárskych zvierat (veterinárstvo)

Financie a hospodárstvo

Informácie z plemenárskeho prostredia.

Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 12. 12. 2017

Lokalita

  • Slovensko