Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Cestná infraštruktúra

Cestovanie a doprava

Cestná infraštruktúra má veľký význam pre hospodársky rast, rozloženie pracovných síl a konkurencieschopnosť v rámci medzinárodnej dopravy. Významne ovplyvňuje ekonomický rozvoj a priestorové usporiadanie štátu.

Súčasný stav cestnej infraštruktúry v SR je charakterizovaný hustou sieťou ciest, avšak s nízkym podielom ciest vyšších tried (diaľnice a rýchlostné cesty) pričom najmä na hlavných medzinárodných cestných spojeniach dochádza k prekročeniu existujúcej kapacity.

Cestná infraštruktúra zahŕňa všetky druhy ciest.
Viac informácií o správe ciest  nájdete na stránke Slovenská správa ciest.
Viac informáciíí o plánovaní, príprave a výstavbe diaľnic, ich údržbe a realizácii opráv nájdete na webe Národná diaľničná spoločnosť.
Viac informácií o aktuálnom stave zjazdnosti ciest a počasia v SR nájdete na webe odoprave.info a www.zjazdnost.sk.

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2018
Dátum zverejnenia: 25. 2. 2016

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko