Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Bezpečnostné previerky podnikateľa

Podnikanie

Národný bezpečnostný úrad vykonáva bezpečnostné previerky pre podnikateľov, u ktorých vzniká odôvodnený predpoklad, že ich štátny orgán požiada o vytvorenie utajovanej skutočnosti, alebo im utajovaná skutočnosť bude postúpená. Na webovom sídle úradu podnikatelia nájdu všetky potrebné vzory a formuláre vrátane informácií o správnych poplatkoch.

Úrad taktiež vedie
zoznam podnikateľov s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti.

Dátum poslednej zmeny: 13. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2018