Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bezpečnosť na cestách

Cestovanie a doprava

Automobil je z hľadiska nehodovosti jedným z najrizikovejších dopravných prostriedkov.

Buďte ohľaduplní a dodržiavajte dopravné predpisy. 

Každý môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti na cestách. Je známe, že ak by sme si všetci zapínali bezpečnostné pásy, neprekračovali povolenú rýchlosť a nejazdili pod vplyvom alkoholu, ročne by sa na európskych cestách zachránilo viac ako 12 000 ľudských životov.

  • Nepozornosť

Vodiči sa v každom momente musia sústrediť na okolitú premávku – nielen kvôli svojej bezpečnosti, ale aj v záujme spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

  • Vodičský preukaz

Odhaduje sa, že v EÚ má vodičský preukaz okolo 300 miliónov osôb. Únia sa usiluje o zavedenie štandardného vzhľadu preukazu a štandardných požiadaviek na jeho získanie.

  • Výcvik vodičov

Na získanie niektorých kategórií oprávnení sa vodiči musia zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby. Špeciálny výcvik musia v EÚ napríklad absolvovať profesionálni vodiči. Vodiči, ktorí často porušujú pravidlá, sa musia takisto zúčastniť nápravných programov na zlepšenie ich správania na cestách.

  • Presadzovanie predpisov

Dopravné predpisy je potrebné presadzovať – nielen pokutovať ich porušenia, ale takisto preventívne pôsobiť na porušovateľov a podporovať zodpovedných vodičov.

  • Prekračovanie povolenej rýchlosti

Prekračovanie povolenej rýchlosti je jeden z najväčších postrachov bezpečnosti na cestách, pretože prudko zvyšuje riziko dopravnej nehody. Zohráva fatálnu úlohu v približne 30 % smrteľných nehôd.

  • Spôsobilosť na vedenie vozidla

Motoristi v Európe musia na získanie vodičského preukazu preukázať minimálne štandardy telesnej a duševnej spôsobilosti, pravidlá sú však v jednotlivých štátoch rozdielne. Zjednotia sa v roku 2013 vďaka novej európskej legislatíve, ktorou sa zavedie jednotný vodičský preukaz.

  • Profesionálni vodiči

Únava a nedovolená rýchlosť sú časté príčiny nehôd vodičov kamiónov, autobusov a služobných vozidiel. V priemyselne vyspelých krajinách sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí v zamestnaní.

  • Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy sú najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako zabrániť zraneniam pri zrážke. Nevyužívajú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých autách. Používanie bezpečnostných pásov je v EÚ od roku 2006 povinné vo všetkých vozidlách.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko