Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Adresár súdov a zoznam sudcov

Občan a štát

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR môžte nájsť okrem zoznamu súdov v SR i zoznam sudcov a súdnych funkcionárov, majetkové priznania sudcov, zoznam vojenských sudcov, návrhy na začatie disciplinárneho konania proti sudcom a dočasné pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

Administrácia súdov a súdneho systému SR spadá do kompetencie Ministerstva spravodlivosti SR.

Súdnu moc v Slovenskej republike vykonávajú všeobecné súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky.

Sústavu všeobecných súdov tvoria

  • Najvyšší súd Slovenskej republiky,
  • krajské súdy (8),
  • okresné súdy (54),
  • Špecializovaný trestný súd.

Základné informácie o súdoch nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR tu

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR môžete nájsť zoznamu súdov v SR, ďalej zoznam sudcov a súdnych funkcionárov. Nájdete tam tiež majetkové priznania sudcov, návrhy na začatie disciplinárneho konania proti sudcom a dočasné pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

Taktiež tam nájdete rôzne informácie, ktoré sa týkajú výberových konaní.

Pre zobrazenie informácií týkajúcich sa súdov zo stránok Ministerstva spravodlivosti SR kliknite sem.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko