Ústredný portál verejnej správy

Žiadosti o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci vypíšte a odošlite z elektronickej schránky subjektu, pre ktorý službu Centrálneho úradného doručovania (CÚD) žiadate využívať. V elektronickej schránke vyberte „Vytvoriť oznámenie/výzvu“, kliknite na „Oznámenie“, vyberte adresáta s názvom Ústredný portál verejnej správy (E0005580201), do predmetu napíšte Žiadosť o CÚD, do textu stačí uviesť, že v prílohe zasielate vyplnenú žiadosť. Následne ju nezabudnite nahrať do časti Prílohy vo formáte PDF. Oznámenie odošlite.

Viac informácií nájdete v texte s názvom Centrálne úradné doručovanie.