Ústredný portál verejnej správy

Žiadosti o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CÚD) orgánu verejnej moci je potrebné vyplniť a zaslať buď na adresu: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava, na e-mailovú adresu: prevadzka@nases.gov.sk alebo do elektronickej schránky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby cez elektronickú službu Všeobecná agenda

Viac informácií nájdete v texte s názvom Centrálne úradné doručovanie.