Ústredný portál verejnej správy

Vážený používateľ,
na workshop k zníženiu vyžadovanej úrovne zabezpečenia pri zasielaní podaní na QAA Level 3 sa už nie je možné prihlásiť.

Workshop sa už uskutočnil v dňoch 9. a 14. decembra 2021.

Ďakujeme za pochopenie.