Ústredný portál verejnej správy

Workshop k eIDAS autentifikácii cudzincov cez WebSSO

V druhej polovici septembra 2018 bude spustené v IAM ÚPVS prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. Neskôr pribudnú ďalšie krajiny.

V praxi to znamená, že cudzinec (s takýmto dokladom) sa bude môcť prihlásiť na ÚVPS a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚVPS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO) a technicky akceptujú tento typ autentifikačného prostriedku.

 

Workshop bude zameraný najmä na:

  • eIDAS – uznávanie prostriedkov elektronickej autentifikácie;
  • rozsah osobných identifikačných údajov vyžadovaných eIDAS a duplicitné identity;
  • prihlásenie cudzinca prostredníctvom WebSSO (ÚVPS IAM).

Miesto konania workshopu:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis,
Trnavská cesta 100/II,
821 01 Bratislava
4. poschodie

 

Workshop bude zameraný hlavne technicky, preto je vhodný hlavne pre technických pracovníkov a dodávateľov príslušných inštitúcií.

 

POZNÁMKA:

Workshop je bezplatný. Počet účastníkov na jeden workshop je z kapacitných dôvodov obmedzený na maximálne 20 osôb, a preto je obmedzený aj počet účastníkov na dve osoby za inštitúciu. V prípade, ak bude nedostatočná účasť (menej ako tri inštitúcie), môže byť workshop zrušený. O tejto skutočnosti budete informovaný deň vopred formou e-mailu (na e-mailovú adresu, ktorú zadáte v prihláške). V prípade, ak sa nebudete môcť workshopu zúčastniť, prosíme, informujte nás formou e-mailu na integracie@nases.gov.sk najneskôr 24 hodín vopred. Ďakujeme za pochopenie.

 

Prihláška na workshop

Identifikačné údaje

Kontaktná osoba

Informácie k podaniu prihlášky:

Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie (*)
Adresát prihlášky: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava