Ústredný portál verejnej správy

Vážený používateľ,
na workshop k Centrálnemu registru autentifikačných certifikát (CRAC) sa už nie je možné prihlásiť.

Workshop sa už uskutočnil dňa 3. decembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie.