Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sihla

Základné údaje
Obec leží vo vrcholovej časti Slovenského rudohoria v pramennej oblasti Kamenistého potoka. Vznikla ako komorská osada, ktorá vyrástla okolo sklárne, založenej r. 1744, nový objekt bol postavený r. 1762. Skláreň bola prenajímaná na dvojročné obdobia. Z nájomcov boli najúspešnejší Kuchynkovci v 2. polovici 19. stor. Najprv sa tu vyrábalo duté, po rekonštrukcii sklárne tabuľové sklo. Prevádzka zanikla v r. 1904. V obci bola lesná správa a r. 1923 postavili lesnú železnicu na úseku Hronec - Sihla. V obci bola parná píla od polovice 19. stor.
Späť