Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bartošova Lehôtka

Základné údaje
Leží v úzkej doline po oboch stranách Rudnického potoka v Kremnických vrchoch. Vznik obce súvisí, tak ako i u okolitých obcí, s procesom osídľovania Žiarskej kotliny. Obec s prevahou listnatých lesov je prvý raz písomne spomenutá v r. 1487 pod názvom Bartoslevka, patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Hlavným zdrojom obživy obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch a furmanka. Podľa fundačnej listiny Márie - Terézie zo dňa 15. 1. 1776 prešla so svojimi lesmi i Bartošova Lehôtka spoločne s okolitými obcami do správy banskobystrického biskupstva. Škola je v obci doložená z r. 1880 ako obecná, s vyuč. jazykom slovenským. V obci sa zachoval pôvodne gotický kostol sv. Jána Nep. z 15. stor., zbarokizovaný v 17. a 18. stor. V čase tureckého nebezpečenstva bol obohnaný obranným múrom s obdĺžnikovými strelnými otvormi (17. stor.). Život ľudu približuje pamiatkovo chránený sedliacky dom (ukážka ľudovej architektúry).
Späť