Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ladzany

Základné údaje
Pod Sitnom vyviera Klastavský potok, ktorý sa ako had krúti popod vrchy Kľúč, Sokol a Bukovinka. V tejto hontianskej doline Štiavnických vrchov leží obec Ladzany. Chotár je väčšinou zalesnený dubovými a bukovými lesmi. Názvy obce: 1233 - Lengen; 1285 - Legen; 1388 - Legyen; 1773 - Ladzany; maď. Ledény. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1233, patrila k hradu Litava, neskoršie hradu Čabraď. Obec bola 140 rokov poplatná Turkom. V 18. stor. patrila Gécziovcom a Törökovcom. R. 1715 mala 46 poddanských domácností, r. 1828 v 113 domoch žilo 680 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, dobytkárstvom a pastierstvom. Presbytérium a múry dnešného ev. kostola boli postavené v 13. stor., dvere do kostola pochádzajú z r. 1603; celodrevená veža pri kostole z r. 1697 a chór z r. 1763; nachádza sa tu aj got. krstiteľnica a pamätná tabuľa A. Sládkoviča.
Späť