Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lula

Základné údaje
Leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline miest. potoka. Písomne sa obec uvádza v r. 1226 (Lyvla). Patrila tunajším zemanom, v r. 1327 tunajšiemu kostolu, v r. 1386 časť panstvu Jelenec, ktoré tu malo mýto. V r. 1618 si obec podrobili Turci, v r. 1663 ju spustošili. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Miestna časť Malá Lula vznikla zo zem. majetkov obce Lula. Spomína sa v r. 1536 (Felsew Lywle). Patrila trnavskému semináru.

Renes. kaplnka Panny Márie na cintoríne bola prestavaná v 18. a 19. stor. Klas. kúria pochádza zo zač. 19. stor. Neoklas. kúria bola postavená na konci 19. stor.

Späť