Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Majere

Základné údaje
Majere patria medzi malé obce severnej časti Spišskej Magury, ležia na pravom brehu rieky Dunajec pri hraniciach s Poľskom a severovýchodne od Spišskej Starej Vsi pri ceste do Červeného Kláštora, ktorého majerom kedysi boli. V roku 1568 je doložený starý majer (antiquum allodium vulgo Zthary Mayor). Pod názvom "Ó Majer" ho nachádzame v rokoch 1786 - 1798, keď ho doosídlili nemeckí osadníci z Wütenberska a na tomto základe bola vytvorená osada Vyšné Šváby. Boli želiarskou obcou. V rokoch 1863-1913 mali názov Ómajor, neskôr Vyšné Šváby, Starý Majer (1920), Vyšné Šváby, Alter-Meierei (1927 - 1948 a od roku 1948 Majere. Návštevníci môžu okrem peších túr do okolia na pltiach splaviť Dunajec.
Späť