Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horné Mladonice

Základné údaje
Ležia na Krupinskej výšine, na pravom úbočí doliny potoka Vrbovok. Odlesnený chotár tvoria ploché chrbty z andezitických tufitov. Názvy obce: 1470 - Felseulegen; 1773 - Horne Mladunice; maď. Felsőmladonya, Felsőlegénd. Prvá zmienka o osídlení pochádza z r. 1439, ale v r. 1463 sa spomínajú už dve obce, ktoré patrili panstvu Bzovík, od 18. stor. Ostrihomskému semináru. R. 1715 mala 13 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 51 domoch 308 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. R. 1935 väčšia časť obce vyhorela. Najstaršou pamiatkou je kostol z r. 1888 - 1890. V obci účinkoval zvolenský rodák, spisovateľ Jozef Cíger Hronský (1896 - 1961).
Späť