Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Rovné

Základné údaje
Obec leží uprostred Javorníkov v pahorkatinnej eróznej kotlinke Rovnianky, ktorú na juhu uzaviera lesnatá Podjavornícka vrchovina. Nesúvislé lesné porasty sú v severnej časti a na južnom okraji chotára. Obec je dlhá 11 kilometrov, s množstvom usadlostí so zachovanou ľudovou architektúrou. Nazýva sa aj kolískou slovenských drotárov. Prvý údaj o obci pochádza až zo 16. stor., no jej časť Rimanovice, kedysi zemianska obec, sa spomína už v r. 1408. Patrila zemianskej rodine Rimanovickovcov, neskôr panstvu Bytča. V r. 1598 mala mlyn, pílu a 16 domov, v r. 1720 mlyn a 68 daňovníkov, r. 1828 795 domov a 3079 obyvateľov. Zaoberali sa drotárstvom a chovom oviec. Do 1. svetovej vojny sa drotári orientovali na Poľsko a Rusko, neskôr na Čechy. Mnohí však odišli aj do zámoria. Koncom 18. stor. v obci vznikol pobočný stánok bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva (pamätná tabuľa na budove fary). Medzi pamätihodnosti obce patrí kostol sv. Michala. Bol postavený v rokoch 1753 - 1755 na staršom základe. V kostole je zvon z r. 1763 od zvonolejára J. Steistocka, ktorý má na plášti nízky reliéf sv. Anny a sv. Michala archanjela. Pred kostolom sú sochy sv. Cyrila a Metoda od L. P. Semeráka z Olomouca (1948) a pamätník padlých vojakov v 1. svetovej vojne. V obci stojí i prícestná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 19. stor., pred farou baroková kamenná socha sv. Anny s malou Pannou Máriou z r. 1760. Občania Veľkého Rovného v r. 1922 založili Drotárske družstvo, ktoré nadväzovalo na drotársku tradíciu a neskôr ako účastinná spoločnosť vyrábali na priemyselnej báze originálne výrobky z drôtu. Drotárske dedičstvo obec uchováva v Obecnom múzeu v Obecnom dome, kde má návštevník možnosť okrem spoznania histórie a tradícií vidieť aj zbierku vzácnych exponátov, originálnych výrobkov z drôtu. Nachádza sa tu najväčší slovenský betlehem vyrobený tunajším rodákom L. Mikulíkom. Známy drotársky majster J. Kerak, ktorý žil v obci vytvoril z drôtu postavy ľudí, zvierat a rozprávkových bytostí. V týchto insitných dielach autor prvýkrát použil drôt výlučne ako výtvarný materiál.

Obec je atraktívnym miestom pre nenáročné turistické túry a výlety. Zaujímavý je prechod do Kysuckej vrchoviny, keďže časť obce zasahuje do chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Obcou prechádza smerom na Semeteš cez Turzovku až do Staškova trasa č. 1 Kysuckej cyklomagistrály. Atraktívne sú i pobyty v zime, kedy je možné využívať 300 m dlhý lyžiarsky vlek. K významným rodákom patria J. Čajda, včelár a publicista, Milan a Andrej Ferko, známi novinári a spisovatelia a JUDr. M. Kavec, ktorý pôsobil v obci ako notár, bol kronikárom a napísal niekoľko románov zo života drotárov.
M. č.: Dolinky, Madzín, Potoky, Ráztoky, Soľné, Veľké Rovné, Žarnov.
Späť