Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hronské Kosihy

Základné údaje
Ležia v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v doline Čajkovského potoka. Osídlenie lokality podľa archeologických nálezov siaha do obdobia eneolitu a st. doby bronzovej. Písomne sa obec spomína v r. 1294 (Kelechen), patrila zemanom z Kalnej, v r. 1388 - 1848 panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, doplnkovo tkaním plátna. Ešte na zač. 20. stor. sa tu tkalo konopné plátno, keper, rips a preberané tkaniny.

Klas. kostol sv. Jakuba pochádza z konca 18. stor. Barok. kaplnka v poli z r. 1714 bola postavená ako pamiatka bitky s Turkami v r. 1664.

Späť