Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bystrá

Základné údaje
Obec sa nachádza v predhorí Nízkych Tatier, pri sútoku Štiavnického a Bystrianskeho potoka. V chotári obce sa nachádza Bystrianska jaskyňa. Vznikla v chotári obce Hornej Lehoty a po prvýkrát sa spomína r. 1363 ako komorská osada drevárskych, uhliarskych, neskôr i želiarskych robotníkov. Osadníci tu koncom 18. a v 19. storočí ťažili železnú rudu a postavili dva hámre - skujnovací a vykúvací, ktoré spracovali surové železo. Neogotický rím. kat. kostol sv. Floriána bol postavený v r. 1914 - 1915, ďalej sa tu nachádza drevená zvonica a kaplnka sv. Jána Nepomuckého postavená r. 1836 z pokút robotníkov, ktoré dotvárajú malebnosť obce. V obci sa narodil František Švantner (1912 - 1950), spisovateľ.
Späť