Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hronská Dúbrava

Základné údaje
Leží v Kremnických vrchoch a v doline rieky Hron. Do písaných dejín obec vstúpila r. 1388 (Besserech) ako majetok hradného panstva Šášov. Od r. 1490 v rámci panstva patrila rod. Dóczyovcov, od 2. pol. 17. stor. rod. Lipaiovcov a od r. 1678 bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Jej význam vzrástol vybudovaním želez. trate Zvolen - Vrútky (1872), Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica (úzkokoľajka 1873) a Hronská Dúbrava - Levice (1896). V r. 1948 - 1949 bola vybudovaná želez. trať do Banskej Štiavnice - Trať mládeže. Počas 2. svet. vojny nem. vojskami obsadenú obec dobyli dňa 12. 10. 1944 protiútokom jednotky Druhej čs. paradesantnej brigády. Obyv. pracovali väčšinou v poľnohosp. a v lesoch, neskôr pri železnici. Udalosti 2. svet. vojny pripomínajú pomníky a masové hroby padlým v SNP a v 2. svet. vojne, taktiež pamätná tabuľa padlým železničiarom na budove želez. stanice (1946).
Späť