Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Turovce

Základné údaje
Ležia na styku východného okraja Ipeľskej pahorkatiny s južnými výbežkami Krupinskej výšiny v doline Krupinice. Obec vznikla zlúčením obcí Dolné a Stredné Turovce v r. 1967. Dolné Turovce: Obec sa písomne spomína v r. 1343 (Kystur). V r. 1388 patrila zemianskym rodinám, v 18. stor. rod. Szentkeresztyovcov, v 19. stor. rod. Márthonffyovcov, Palásthyovcov a i., v 20. stor. rod. Ivánkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Neskorobarok. kúria z 18. stor. bola klas. prestavaná v 19. stor. Kúria v secesnom slohu pochádza z konca 19. stor.
Stredné Turovce: Obec vznikla ako sídlisko obce Turovce, ktorá sa spomína v r. 1156 (Tur) v súvislosti s desiatkom ostrihomského arcibiskupa. V 15. stor. patrila rod. Jánokiovcov a Vajdovcov, v 18. stor. rod. Palásthyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Rom. kostol sv. Martina bisk. asi z r. 1260 bol prestavaný po r. 1938. Neskorobarok. kúria z 2. pol. 18. stor. bola klas. prestavaná v 19. stor. Secesná kúria pochádza z konca 19. stor.
M. č.: Dolné Turovce, Stredné Turovce.
Späť