Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nemecká

Základné údaje
Obec sa nachádza v Z časti Horehronského podolia, na ondrejskom a medzibrodskom prielome Hrona. Pozostáva z troch miestnych častí, pôvodne samostatných obcí - Dubová (pričlenená r. 1960) a Zámostie (r. 1975). Najstaršou z nich je Dubová, kde sa spomína sídlo fary a kostola r. 1332. Zmienka o Zámostí pochádza z r. 1424 a Nemecká až z r. 1441 (i keď ju datujú tiež do r. 1281). Do r. 1848 patrili sko poddanské obce do majetku hradu Slovenská Ľupča, ktorý mal v Nemeckej majer. Obyvateľstvo sa okrem poľnohosp. živilo od 18. stor. podomovým obchodom (s čipkami a železiarskym tovarom). V Nemeckej pracovala od r. 1882 tehelňa. V 20. stor. pribudla pec na pálenie vápna, ktorá bola cez 2. svet. vojnu zneužitá no masovú likvidáciu nepohodlných ľudí. V r. 1905 bola v Dubovej postavená vodná elektráreň a v 40. r. 20. stor. bola postavená rafinéria minerálnych olejov, ktorú 20. 8. 1944 angloamerické lietadlá bombardovali a značne poškodili. Po r. 1945 závod zrekonštruovali a dali do prevádzky novú stanicu na spracovanie kyselinových odpadov. V Zámostí v 1. pol. 20. stor. existovala pec na pálenie vápna. Rím. kat. kostol sv Mikuláša v Dubovej, pôvodne gotický z 15. stor., v 18. stor. zbarokizovaný a neskôr prestavaný. V Dubovej pôsobil v r. 1630 - 1640 Ján Kalinčiak, básnik. V Nemeckej sa narodil Mons. Prof. ThDr. Jozef Búda r. 1898, kňaz, pedagóg, pápežský prelát. V Zámostí sa narodil Dominik Štubňa-Zámostský, spisovateľ r. 1905.
M. č.: dubová, nemecká, zámostie.
Späť