Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Michalová

Základné údaje
Nachádza sa vo V výbežku breznianskej kotliny v údolí potoka Rohozná. Obec vznikla r. 1788 ako komorská osada v chotári Brezna. V druhej polovici 19. stor. začala klesať výroba surového železa. V r. 1938 - 1950 sa tu ťažila i mangánová ruda. Obyvatelia obce sa zaoberali baníctvom, povozníctvom, prácou v lesoch, uhliarstvom a dnes poľnohosp. a prácou na píle Kubická. Kostol je z r. 1890. V obci pôsobil ako lesný pojazdný Jozef Dekrét-Matejovie v 1. polovici 19. stor.

Späť