Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Drážovce

Základné údaje
Ležia na juhozáp. okraji Krupinskej výšiny v doline Báčovského potoka. Pahorkatinný a vrchovinový chotár je odlesnený, agátové a dubové lesíky sú len na strmších svahoch a v jarkoch. Názvy obce: 1135 - Dras; 1286 - Daras; 1394 - Vduarnokdaras; 1511 - Daras Utrague; 1773 - Dražowce; maď. Darázsi. Obec sa spomína v r.1135 v zakladacej listine bzovíckeho opátstva. Uhorský panovník Belo IV. ju v r. 1267 daroval Arnoldovi z Banskej Štiavnice. Do druhej pol. 14. stor. patrila zemanom Darážiovcom, neskôr rodine Dalmadiovcov, v 18. stor. Jessenskovcom, Radvanskovcom, Semberyovcom. V r. 1715 mala 22 poddanských domácností, r. 1828 v 32 domoch žilo 197 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Najstaršou pamiatkou je klas. ev. kostol z r.1843; rovnako stará je i drevená zvonica pri kostole. Pôsobil tu Ladislav Exnár (1907 - 1945), organizátor partizán. hnutí.

Späť