Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kunešov

Základné údaje
Leží v záp. časti Kremnických vrchov na Kunešovskej planine, v pramennej oblasti potoka Kopernica. Písomne je táto pôvodne nem. osada doložená v r. 1342 (Villa ad Sanctum Michaelem). V r. 1429 ju dal kráľ Žigmund spolu s okolitými obcami do zálohy mestu Kremnica. V r. 1628 prepadli obec Turci. Obyv. sa živili poľnohosp., drevorubačstvom a ban. V novšej dobe tu prekvitala výroba drev. hračiek a čipkárstvo. V r. 1912 bola v obci založená štátna čipkárska škola. Obyv. sa zapojilo do SNP, vznikol tu samostatný part. oddiel Kunešov. Po 2. svet. vojne bolo nem. obyv. odsunuté do Nemecka.
Späť