Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Žemliare

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy kostrového pohrebiska z doby laténskej. Písomne obec spomína r. 1075 (Semlar), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, od r. 1565 ostrihomskej kapitule. V r. 1729 z obce odišli kalvínski Maďari a osadili sa tu Slováci. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Klasicist. kostol sv. Ladislava z r. 1806 bol renovovaný v r. 1838 a 1957. Oltárny obraz od J. Zanussiho pochádza z r. 1805.
Späť