Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Kozmálovce

Základné údaje
Ležia na ľavobrežnej nive Hrona. Obec je písomne doložená nepriamo v r. 1322 v zmienke o Andrejovi z Kozmáloviec (Kozmal), priamo v r. 1337. V r. 1362 patrila rod. Forgáchovcov, neskôr panstvu Zlaté Moravce. V r. 1618 ju vyplienili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Braian: Obec sa spomína v r. 1075 (Braian), patrila hradu Tekov.

Scevlen: Obec sa písomne spomína v r. 1209 (Suillan), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku. Po 2. svet. vojne obec zmenila svoju tvár. Dnes je v obci základná škola, materská škola, postavený bol Kultúrny dom, Dom smútku, v prevádzke je knižnica. Obec leží v blízkosti Atómovej elektrárne Mochovce. V r. 1988 bola do prevádzky uvedená vodná nádrž, ktorá zabezpečuje úžitkovú vodu pre elektráreň a ponúka športovo - rekreačné využitie, napr. športový rybolov a pod. Známym podujatím sú Majstrovstvá Slovenska vo vodnom motorizme. V blízkosti je vybudované futbalové ihrisko. Železničná trať (v prevádzke je od r. 1896), je v súčasnosti elektrifikovaná.

Klas. kostol Všechsvätých pochádza z r. 1793. Božie muky, barok. - klas. (ľud. práca), sú z r. 1885. K dominantám obce patrí socha Najsv. Trojice z r. 1935, ktorú dali postaviť americkí Slováci a Pomník padlým v 2. svet. vojne z r. 1965 od akad. soch. Farára.
Späť