Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Spišské Hanušovce

Základné údaje
Neďaleko hraníc s Poľskom v prevažnej miere na pravom brehu Rieky na starej obchodnej ceste ležia Spišské Hanušovce. Zakladateľom a prvým známym šoltýsom bol Henrik mladší z Kežmarku, ktorého poverila v roku 1313 lendacká rehoľa krížovníkov vyklčovať pri potoku Prinitz les a založiť dedinu. V roku 1344 je jej názov Henus. V roku 1732 obec kúpili od lendackých krížovníkov Spillenbergovci z Levoče. Obyvatelia sa venovali roľníctvu, pastierstvu a drevorubačstvu. V archívnych dokumentoch sú známe pod názvom Hanus-Villa, Hanusfalu, Hanuszdorff, Hanuschfalwa, Haritschan, Hannsdorf. Centrom obce je barokový rím. kat. kostol sv. Andreja Apoštola z roku 1763, ktorý bol postavený na základoch gotického kostola zo 14. storočia, klasicisticky prestavaného v roku 1858. V prvej polovici 19. storočia postavili obyvatelia klasicistický kaštieľ s tympanónom v strede hlavnej fasády. Nachádzajú sa tu aj kaplnky sv. Barbory (1803) a Nanebovzatia Panny Márie (1815). Občanom slúži rím. kat. farský úrad, základná a materská škola.
Späť