Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hronské Kľačany

Základné údaje
Ležia v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na nivách Hrona a jeho ramena Perec. Písomne sa obec spomína v r. 1275 (Kelechen), patrila jobagiónom hradu Tekov, od r. 1388 hradnému panstvu Levice. V 15. a 18. stor. sa niekoľkokrát uvádzala medzi opustenými lokalitami. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Osada Ziman sa spomína v r. 1290 - 1301 (Ziman).

Späť