Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Gajary

Základné údaje
Obec je doložená v roku 1373. Patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka., po ich vymretí až do r. 1550 Serédyovcom a panstvu Plaveč. Bolo tu sídlo tridsiatkovej stanice, mýta pri brode cez rieku Moravu. Leopold I. udelil obci jarmočné právo, odvtedy sa vyvíjala ako zemepanské mestečko. Za Rákócziho povstania bolo vydrancované. V roku 1720 mali Gajary 110 daňovníkov, v r. 1828 381 domov a 3852 obyvateľov. Pestovali a predávali ranú zeleninu, obchodovali s dobytkom, zaoberali sa spracovaním tŕstia a košikárstvom. V 2 pol. 19. storočia tu bola v prevádzke pálenica.
Späť