Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bašovce

Základné údaje
Obec leží na rovine vytvorenej riekou Váh. Obec sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Bessan. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej, doby rímskej i včasného stredoveku. Pamiatky v obci sú rim. kat. kostol Ružencovej Panny Márie zo začiatku 20. stor. Medzi menšie sakrálne pamiatky patrí stĺp sv. Trojice z polovice 19. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., v 15. stor. aj vinohradníctvom a v polovici 17. stor. sa v obci uvádza mlyn. R. 1976 boli Bašovce zlúčené s obcou Veľké Orvište pod názvom Orvište. R. 1980 bolo Orvište zlúčené s obcou Ostrov. Bašovce sa znovu osamostatnili r. 1993.
Späť