Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Uňatín

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke Čekovca, ktorý s potokom Jalšovík tvorí prítok rieky Krupinice. Názvy obce: 1311 - Wneten; 1512 - Wnathyn; 1920 - Uňatín; maď. Unyatin, Unyad. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1311, vznikla na majetkoch Huntovcov, postupom času pričlenená k panstvu Bzovík, po r. 1526 ju prevzali Balassovci a Fánchyovci. O jej význame svedčí v r. 1493 mlyn. Keď sa v 16. stor. Turci nemohli zmocniť bzovíckeho kláštora, pomstili sa na obci. Podľa súpisu v r. 1715 boli v obci tri kúrie a 21 poddanských domácností. V r. 1886 sa obec s hradom Bzovík stala majetkom ostrihomskej kapituly a neskôr majetkom seminára. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., ženy sa venovali výšivkárstvu a paličkovaniu čipiek. V obci pôsobil Jozef Luňáček (1844 - 1911) - prírodovedec.
Späť