Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Domaníky

Základné údaje
Obec sa nachádza na juž. svahoch Štiavnických vrchov v doline Štiavničky v Krupinskej výšine. Na strmých úbočiach doliny sú dubové lesy, inde je odlesnený. Názvy obce: 1135 - Dominyk; 1258 - Domonig; 1291 - Domungy; 1382 - Nemeth Domanik Theuthonicalis; 1808 - Domanik; maď. Domanik. Bolo objavené popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1135, patrila Bzovíckemu opátstvu, v 14. stor. hradu Čabraď, v 18. stor. Foglárovcom, neskôr Kevickovcom. R. 1715 mala 5 poddanských domácností, v r.1828 žilo v 33 domoch 200 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a kamenárstvom. Najstaršou pamiatkou je rím. kat. kostol postavený r. 1928 na starých základoch, bočný oltár z čias okolo 1650.

Späť