Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľké Orvište

Základné údaje
Obec leží uprostred severného výbežku Podunajskej nížiny na styku so severnou časťou Trnavskej pahorkatiny. Chotárom preteká potok Dubová a umelo je vybudovaný Orvištský kanál. Obec sa prvýkrát spomína v Zoborskej listine z r. 1113 pod názvom Rivvis. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zo staršieho obdobia ml. doby kamennej. Z obce pochádza významný nález strieborných a zlatých mincí, ktorý bol ukrytý po r. 1649. V r. 1976 boli obce Veľké Orvište a Bašovce zlúčené pod názvom Orvište. V r. 1980 bolo Orvište zlúčené s obcou Ostrov, ku ktorému bolo už v r. 1974 pripojené Malé Orvište. Na základe referenda sa v r. 1990 obec Veľké Orvište opäť osamostatnila. Významnými pamiatkami v obci sú rim. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z polovice 19. stor., ktorý bol v r. 1940 prestavaný. Pri múre kostola je umiestnený aj epitaf Františka Trautmansdorffa s erbom a nápisom z r. 1758, zvonica ev. cirkvi a. v. z 18. stor. a drobné sakrálne pamiatky (kríže a sochy). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., niektorí pracovali v piešťanských kúpeľoch. V obci sú dnes súkromné obchody, firma LAEET (ľahká letecká technika).

Späť